Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta Denizköşkler Mah. Ahmet Kaya Cad. 112/12 Avcılar/İstanbul adresinde mukim DEFNE AJANS FİLM REKLAM YAPIMCILIĞI YAZILIM VE TİCARET (Kısaca DEFNE AJANS olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Alışveriş Yapan kişi/kurum (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam, yazılım, web sitesi ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının DEFNE AJANS tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden DEFNE AJANS sorumlu tutulamaz.
3.2 Veri tabanlı sistemlerde yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.
3.3 MÜŞTERİ, DEFNE AJANS tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının DEFNE AJANS’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını, sitenin alt kısmında “Defne Ajans” ibaresinin yer alacağını kabul ve beyan eder.
3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, DEFNE AJANS’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.5 MÜŞTERİ, web site şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Şifrelerin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan DEFNE AJANS sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veri tabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan DEFNE AJANS sorumlu tutulamaz.
3.6 MÜŞTERİ; tasarım onayı verilen ve kodlaması yapılan sitenin tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %30’u kadar fark ödeyeceğini kabul eder.
3.7 MÜŞTERİ; site açık yayıma geçtikten sonra, güncellemeleri kendisi yapmakla yükümlüdür.

Madde 4 – DEFNE AJANS’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 DEFNE AJANS, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.
4.2 DEFNE AJANS, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 72 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlarda ki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
4.3 DEFNE AJANS, MÜŞTERİ tarafından sonradan talep edilen ek hizmetler (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.
4.4 Web sitesinin taslak yayımı 3 iş günü içinde yapılacaktır.

4.5 DEFNE AJANS, MÜŞTERİNİN (borç bakiyesi yoksa) talebi durumunda bütün yazılım ve dosyaları teslim edecektir.

4.6 DEFNE AJANS, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.

4.7 DEFNE AJANS, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ’ye ait olduğunu kabul eder.
4.8 DEFNE AJANS, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi veya zarar görmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir, ilk 1 yıl boyunca geçerlidir.

Madde 5- ÖDEME KOŞULLARI ve BİÇİMİ

5.1 Ödemeler ürün siparişi sırasında kredi kartı veya havale ile yapılabilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlemler aynı gün başlar. Havale ile yapılan ödemelerde bildirimlerin sisteme düşmesinin ardından başlar.
5.2 Tasarım ve uygulama sürecinde site test alanında kurulacaktır.
5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, DEFNE AJANS taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

6.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme çerçevesinde belirlenen hizmetlerin devamı için, gerekli ücret sonraki yıllarda DEFNE AJANS tarafından MÜŞTERİ’ye faturalandırılacaktır. (Bir defa ödeme gerektiren hizmetler hariç.)
6.2 Website Hizmet bedeli satın alınacak ilgili ürün veya pakette belirtilmiştir.
6.3 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı müşteri tarafından bildirilmelidir.

Madde 7 – RESMİ İLETİŞİM YÖNTEMİ

7.1 Yapılan işle ilgili iletişim taraflara ait aşağıdaki mail adreslerinden yapılacaktır.

MÜŞTERİ: Sipariş verirken belirtilen e-posta adresidir.

DEFNE AJANS: bilgi@daphne.agency

Madde 8 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 8(sekiz) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşmaktadır. Müşteri sipariş vererek bu sözleşmeyi okuduğunu, kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.